Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu’nun İkincisi Yayınlandı

By on 09 Temmuz 2015

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde tüm faaliyet alanlarını kapsayan çalışmalar yürüten Tofaş, ilkini 2014 yılında hazırladığı sürdürülebilirlik raporunun ikincisini yayınladı. Otomotiv sanayiinin ilk sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşıyan raporda Tofaş’ı sektör liderliğine taşıyan sürdürülebilirlik ilkeleri ve bu alandaki çalışmaların yanı sıra gelecek hedefleri de yer alıyor. Rapor, yatırımcı ve hissedarlardan çalışanlara; bayi ve tedarikçilerden iş ortaklarına ve sivil toplum kuruluşlarına kadar, Tofaş’ın paydaş haritasında yer alan tüm kişi ve kurumlara sürdürülebilirlik yaklaşımı ve bu yaklaşım kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

İkinci kez yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili görüşlerini aktaran Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş’ın 6 bin 500’e yakın çalışanı, Ar-Ge’de ulaşılan yetkinlik seviyesinin yanında; dünya standartlarında üretim ve yatırımlarla geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Eroldu, “İçinde yaşadığımız topluma ve dünyaya karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, sürdürülebilir bir yarının inşası için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını bütünsel bir yaklaşımla ele alarak, sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri oluşturuyoruz. Ayrıca, tüm süreç ve faaliyetlerimizde hesap verebilirlik, şeffaflık, adillik, sorumluluk kavramlarıyla hareket ediyoruz. Kurumsal yönetim uygulamalarına verdiğimiz önemle beraber, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına da gereken hassasiyeti gösteriyoruz. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almamız da bunun bir göstergesi” şeklinde konuştu.

Yenilenen Doblò modelinin ABD ve Kanada pazarlarına ihracının şirket tarihinde bir kilometre taşı olduğunu belirtilen Cengiz Eroldu, rapor içeriğinde yer verilen performans başlıklarına da değindi. Eroldu, “Finansal performansımızın yanı sıra üretim, ihracat ve iç pazar faaliyetlerimizde de istikrarlı bir seyir izlediğimiz 2014 yılında, kurumsal sürdürülebilirlik performansımızı geliştirmeye devam ettik. 2014 yılında bir önceki yıla göre toplam enerji tüketimimizde ve sera gazı salınımlarımızda % 5, toplam su tüketimimizde ve uçucu organik karbon emisyonlarında ise % 10 iyileştirme sağladık” diye konuştu.

Surdurulebilirlik+RaporuKüresel iklim değişikliği hem risk hem de gelişim fırsatlarını beraberinde getiriyor

Tofaş’ın, günümüzün en önemli çevresel ve sosyal sorunlarından biri olan iklim değişikliği konusunun, otomotiv endüstrisi üzerinde yarattığı risklerin farkında olduğu belirtilen raporda, bu farkındalıkla, faaliyetlerin iklim değişikliği üzerine etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğü, otomotiv sektörünün konuya çözüm üretme çalışmalarının desteklendiği vurgulanıyor. Bunun yanında, Tofaş’ın sürdürülebilir mobilite çözümleri üretme, daha düşük emisyon değerli araçlar ve alternatif yakıt teknolojileri geliştirme çalışmalarında aktif rol alarak; araçların çevresel etkilerinin düşürülmesine ve geleceğin sürdürülebilir otomobil teknolojilerinin üretilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Raporda İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki çalışmaların önemine de vurgu yapılarak, “Çalışanlarımıza güvenli, dinamik, insana değer verilen, adil ve kolektif öğrenme kültürünün hâkim olduğu bir çalışma ortamı sunmak, Tofaş’ın temel taahhütleri arasında yer alıyor. Raporda ayrıca Şirket’in, iş sağlığı ve güvenliği konusunda performansını artırmaya devam ederek, kayıp günlü kaza frekansını 0,02; kayıp günsüz kaza frekansını 0,04 seviyesine düşürdüğü, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını “0 kaza” hedefi ve “Adım Adım İş Güvenliği” yaklaşımı doğrultusunda geliştirmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu 2014 yayınının PDF uygulamasına ve rapor içeriğine yönelik detaylı bilgiye www.tofas.com.tr adresinden erişilebilir.

 

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir