Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

By on 01 Aralık 2023

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 12.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak tarihe geçti. Kanun’un 9 ve devamı listesinde Türk vatandaşının sonradan kazanılması hallerinin yetkili makam kararı ile bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilerek veya seçme hakkının kullanılması yoluyla mümkün kılınmıştı.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşılığın kazanılması ise yetkili makam kararıyla kazanma hallerinden biri olan ve Kanun’un 12.maddesine göre Türk vatandaşının kazanılmasındaki istisnai hallerdendir. “Milli güvenlik veya kamu düzeninin engel teşkil etmeyeceği bir durumun olmaması” şartıyla kanunda belirtilen gruplardaki yabancılar, Cumhurbaşkanı Kararı ile kolayca vatandaşlık kazanabilmektedir.

  1. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Şartları

19.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve son olarak 13.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 31834 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklikler ile birlikte yabancılar; Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) belirtilen aşağıdaki yatırım şartlarından birini sağlamaları halinde Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Türk vatandaşlığını kazanabileceklerdir:

▪ En az 500.000 Amerikan Doları veya döviz kayıtlı sabit sermaye yatırımı gerçekleştirilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

▪ En az 400.000 Amerikan Doları veya döviz kopyalanabilirki taşınmazı tapu kaydı üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınmış veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya dövize almak için nakit olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl devir ve Terk edilmesinin yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde silinmesi sözleşmesi ile taşınmazın satışının öngörüldüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca tespit edilen,

▪ En az 50 kişilik istihdam oluşturulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

▪ En az 500.000 Amerikan Doları veya döviz kayıtlı saklama üç yıl saklama şartıyla Türkiye’de faaliyet gösterene yatırıldığı Bankacılık Düzenleme ve Denetlemenca Kurumu tespit edilen,

▪En az 500.000 Amerikan Doları veya dövizli Devlet borçlanma araçlarını üç yıl süreyle tutmakla satın alınan Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen,

▪ En az 500.000 Amerikan Doları veya döviz para tutarını üç yıl şartıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırılmasıyla,

▪ En az 500.000 Amerikan Doları veya kripto parayla kayıtlı yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alınan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen,

2.Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İzlenmesi Gereken Süreç

Yatırım yoluyla Türk vatandaşının kazanılması aşağıda belirtilen üç aşamadan oluşmaktadır:

Ben. Yönetmelik’in 20.maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin toplanması.

ii. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin bölümlerinin j bendi kaldığı kısa birinci dönem ikamet izni almak. (İlgili madde mevcut ve Kanun’un 12/f.1-b’inin yaptığı atıf nedeniyle Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacak olan yabancı, eğer bu durumda kısa dönem ikamet izni de yaşamışsa,kendisi, yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya tutuklu yabancı çocuklar için Türk vatandaşlığına başvurabilecektir)

iii. Yatırım yoluyla Türk vatandaşılığın kazanılması için başvurunun gerçekleştirilmesi.

Sonuç

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması özellikle 18.09.2018 tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yönetmelik’in 20.maddesinde kayıtlı tutarların düşürülmesi başta olmak üzere; kısa süreli ikamet izni uygulamasının 1-2 hafta, vatandaşlık başvurularının ise 3-6 ay gibi kısa bir sürede sonuçlandırılması sayesinde oldukça kolaylaştırılmış bir yol olarak tercih edilmektedir. Buna başvuruların eksiksiz tamamlanması ve süreci tam olmasına rağmen ve doğru bir şekilde takip edilmesi son derece önem arz etmektedir. Başvuruda meydana gelebilecek herhangi bir hata ya da evraklardaki herhangi bir eksiklik, vatandaşlık işleminin reddine veya başvuru sürecinin devam etmesine neden olabilir.

Av.Abide GÜLEL

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir