Taşınır Rehinleri

By on 10 Nisan 2017

Taşınır Rehni Sicili (“TARES”) düzenlemesi, işletmenin üzerinde bulunan varlıkların bir bölümü ya da hepsinin rehin verilebilmesinin yolunu açmaktadır.

6750 numaralı Kanun (“Kanun”) kapsamında getirilen bu düzenlemeyle, 01.01.2017 tarihinden itibaren ticari işletme rehinlerinde “tüm işletmeye” rehin koymaya gerek kalmamaktadır.

Kanun uyarınca, işletme varlıklarının tamamı veya kısmına koyulan rehinler TARES veritabanında merkezi olarak saklanacak ve sorgulanabilir olacaktır.

01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren bu kanunla birlikte teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, rehne konu taşınırların rehin kapsamının genişletilmesi, taşınır aleniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır. Hukukumuzda rehin hakkının kullanılmasında kural olarak teslim şartı aranırken, özel kanunlarla getirilmiş teslimsiz taşınır rehni hakları TARES sistemi sayesinde sorgulanabilir ve aleni hale getirilmiştir.

Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen tüm varlıklar, bu varlıkların getirileri, eklentileri ya da müstakbel varlıkları üzerine rehin konulabilir.

Kanun uyarınca, rehin alanlar; kredi kuruluşları, tacir ve esnaflar, olabilmektedir. Rehin verenler ise tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler olabilmektedir.

TARES ile haftanın her günü ve her saati taşınır rehin sözleşmesi, taşınır rehni kaldırma (terkin), rehin hakkı devri, boşalan dereceye geçme işlemi, taşınır varlığın devri, sözleşme değişikliği işlemleri başlatılabilir ve en yakın noterliğe giderek işlem tescil edilebilir. Ayrıca sistem üzerinde tanımlanmış olan taşınır rehin sicili üzerinden sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. Taşınır rehin işlemlerini gerçekleştirmek için sisteme üye olunmalıdır, herhangi bir noterliğe başvurarak sisteme üye olunabilmektedir. TARES sistemine www.tares.org.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

TARES sistemi ile yapılacak her başvurudan sonra, herhangi bir noterliğe başvuru numarası ile başvurularak tescil işlemi tamamlanmaktadır.

Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.

Av. Abide BİRSEN
Av. Oğuz KARA
Av. Yusuf Eren YILDIZ (info@gulelhukuk.com)

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir