Renault 2012 İlk Yarıyıl Finansal Sonuçlarını Açıkladı…

By on 27 Temmuz 2012

•             Grubun satış hacmi 1,33 milyon adet oldu (2011 yılı ilk yarısına göre – yüzde 3,3); Avrupa’da düşen satışlar uluslararası  pazarlardaki büyüme ile kısmen telafi edildi.

•             Grubun cirosu 2011 yılı ilk yarısına göre yüzde 0,8 düşerek 20 Milyar 935 Milyon Avro oldu.

•             482 Milyon Avro olarak gerçekleşen Grubun faaliyet kârı cironun yüzde 2,3’üne karşı geldi; bilindiği gibi  faaliyet kârı 2011 yılı ilk yarısında 630 Milyon Avro ile cironun yüzde 3’üne eşit olmuştu.

•             2011 yılı ilk yarısında 772 Milyon Avro olan Grubun işletme kârı 2012 yılı ilk yarısında 519 Milyon Avro düzeyinde gerçekleşti.

•             2011 yılı ilk yarısında 1 Milyar 253 Milyon Avro olan net kâr 786 Milyon Avro olarak kaydedildi.

•             Otomobil biriminin nakit akışı  200 Milyon Avro negatif oldu.

•             Otomobil biriminin net finansal borçları Haziran sonu itibariyle 818 Milyon Avro olarak kaydedildi.

Renault Başkanı Carlos Ghosn « Zor ve belirsiz pazar koşullarında, Renault 2012 nakit fazlası hedefine ulaşma yolunda ilerliyor » şeklinde açıklamada bulundu.

2012 yılı ilk yarısında, Grubun cirosu yüzde 0,8 düşüşle 20 Milyar 935 Milyon Avro olarak gerçekleşti. Avrupa dışındaki uluslararası pazarlarda satışların artmaya devam etmesi Avrupa pazarının düşüşünü tam olarak telafi etmedi. Otomobilin ciroya katkısı 19 Milyar 863 Milyon Avro oldu. 2011 yılı ilk yarısına göre yüzde 1,4 düşüş esas itibariyle Fransa ve Avrupa’daki satışların azalmasından kaynaklandı. Bu gerileme olumlu ürün karması ve az da olsa pozitif fiyat etkisi ile kısmen telafi edilebildi.

2012 yılı ilk yarısında Grubun faaliyet kârı 482 Milyon Avro oldu ve cironun yüzde 2,3’üne karşı geldi (2011 yılı ilk yarısında 630 Milyon Avro ve yüzde 3).

Otomobil biriminin faaliyet kârı 87 Milyon Avro ile cironun yüzde 0,4’üne tekabül etti, fakat 2011 yılının ilk yarısına göre 134 Milyon Avro azaldı. Otomobil birimi esas itibariyle satışların azalmasından (-176 Milyon Avro) ve ürün zenginleştirilmesine bağlı maliyet artışından (-211 Milyon Avro) olumsuz etkilendi. Buna karşılık, maliyet azaltma planından (197 Milyon Avro net) ve genel giderlerin azalmasından (59 Milyon Avro) yararlandı.

Satış Finansmanı biriminin Grubun faaliyet kârına katkısı, 2011 yılı ilk yarısında 409 Milyon Avroya karşılık, 395 Milyon Avro oldu. 2011 yılı ilk yarısında yüzde 0,14 olan risk maliyeti ortalama kredi stokunun yüzde 0,44’üne yükseldi. Geçen yıl minimum düzeye inen risk maliyeti yüzde 0,60 tarihsel ortalama seviyesinin altında kalarak, Avrupa’da bozulan ekonomik koşullara rağmen iyi bir portföy kalitesinin korunmasına olanak verdi.

Bağlı şirketlerin kâra katkısı, başta Nissan, AB Volvo ve AVTOVAZ olmak üzere, 2012 yılı ilk yarısı itibariyle 630 Milyon Avroya yükseldi.

Net kâr 786 Milyon Avro ve Grup payı net kâr 746 Milyon Avro oldu (2011 yılı ilk yarısı itibariyle hisse başına 4,48 Avroya karşın hisse başına 2,74 Avro).

Otomobil biriminin nakit akışı 31 Aralık 2011 tarihinden bu yana işletme sermayesi ihtiyacındaki -444 Milyon Avroluk değişiminin etkisi dikkate alındıktan sonra, 200 Milyon Avro negatif oldu.

Otomobil biriminin net finansal borçları 31 Aralık 2011’e göre 519 Milyon Avro arttı ve 30 Haziran 2012 itibariyle 818 Milyon Avro oldu. Net borç / öz kaynaklar oranı 2012 Haziran sonu itibariyle yüzde 3,3 oldu (2011 Aralık sonunda yüzde 1,2’ye karşın).

2012 Ocak ayından bu yana, Renault SA yaklaşık 1 milyar Avro orta vadeli kredi kullandı ve böylece Avrupa ve Japonya pazarlarına erişimini sürdürürken, 2012 yılındaki geri ödemelerinin hemen hemen tamamını fonlamış oldu. Otomobil birimi nakit rezervini 2012 Haziran sonu itibariyle 11,1 Milyar Avro seviyesinde tuttu.

2012 BEKLENTİLERİ

Otomobil pazarında (binek+ticari) yılın ilk yarısında gözlenen değişimin, küçülen Avrupa pazarına rağmen dünya satışlarının artışıyla ikinci yarıyılda da devam etmesi bekleniyor. 2012 yılının tamamında dünya otomobil pazarının yüzde 5 büyüyeceği öngörülüyor (daha önce beklenen yüzde 4’e karşın). Buna karşılık, Fransa pazarındaki (daha önce beklenen – yüzde 7 ilâ – yüzde 8’e karşın) yüzde 10 ilâ yüzde 11 düşüş dahil, Avrupa pazarının yıl başında tahmin edilenden 3 puan daha fazla küçülmesi bekleniyor (bundan böyle – yüzde 6 ila -yüzde 7).

Uluslararası satışlarının artışından, 2012 yılı ikinci yarısındaki yeni ürün lansmanlarından ve Duster modelinin yeni pazarlara yayılmasından güç alan Grup, Avrupa pazarının halen öngörülenin üzerinde gerilememesi kaydıyla, 2012 yılında 2011’in üzerinde satış hedefliyor.

Bu küresel belirsizlik ortamında ve Avrupa’daki risk artışına rağmen Grup, Otomobil biriminde 2012 nakit fazlası hedefine ulaşma yolunda ilerliyor.

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir