e-Fatura’ya Geçme Zamanı

By on 29 Eylül 2015

Kendi işinizi kurduğunuzda zorunlu olarak yapılması gereken en önemli konulardan biri fatura kesme işlemidir. Çalışma hayatında muhasebe konusunda fazla bilgi sahibi olmayan kişiler, kendi işlerini kurduklarında yanlış yapmadan fatura kesme konusunda sıkıntı yaşarlar. O yüzden e-fatura konusu oldukça önemlidir. Fatura resmi bir evrak olduğundan sadece Maliye Bakanlığı tarafından fatura basma yetkisi verilmiş matbaalarda fatura basımı yaptırılabilmektedir.

Her kesilen faturanın en az üç nüsha kopyası bulunmalı ve fatura seri ve sıra no ile takip edilmelidir. Faturanın kopyalarından ilk nüsha müşteri, ikincisi muhasebeci ve üçüncüsü de firmanızın dosyasında yedek olarak bulunması içindir. Eğer yaptığınız satış vadeli ise faturanın üst bölümüne kaşe vurulup imza atılır. Eğer satışınız peşin ise faturanın alt kısmı kaşelenerek imzalanır. İptal edilmiş olsa dahi tüm faturalar vergi kanunları açısından 5 yıl saklanmak zorundadır.

İşte yukarıda yazdığım nedenlerden ötürü her şirkette fatura kesme konusu hep önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Fatura basılırken oluşan yazıcı problemlerinden tutun da kesilen faturaların güvenle saklanmasına kadar her süreç can sıkıcı ve çok dikkatli olmayı gerektirir.

Artık günümüzde tüm bu korkulara son veren yeni bir kavram hayatımıza girdi. E-Fatura diye adlandırabileceğimiz bu yöntem bakın Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde nasıl açıklanıyor:

“Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura uygulmasına dahil olma hakkı tanınmıştır. Uygulmanın yaygınlaştırılması amacıyla “Özel Entegratörlük” müessesi 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Yurtdışında e-fatura servis sağlayıcısılığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır”.

Teknik açıdan e-Fatura Uygulaması, sistem üzerinde önceden tanımlanmış olan kullanıcıların belirlenen standartlara uygun elektronik belgeleri, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade etmektedir.

Sözü fazla uzatmadan siz de kurumunuzu e-Fatura’ya geçirerek kağıt fatura olayına son verebilir ve özellikle fatura gönderim maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için: http://www.efatura.gov.tr/

 

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir