Anonim Şirket ve Kooperatiflerde Daimi Avukatla Çalışma Zorunluluğu

By on 29 Ekim 2016

Türkiye’de herkes kendi davasını kendisi açabilir ve takip edebilir. Bu bakımdan dünyanın birçok yerinde geçerli olan avukatla çalışma zorunluluğu ülkemizde yoktur.

Kural herkesin kendi adli ve hukuki işlerini takip edebilmesi olmakla birlikte, tek bir konuda istisnai bir durum vardır. Bu istisnaya göre, bazı şirketlerin mutlaka sürekli olarak avukat ile çalışması gerekmektedir.

Gerçekten de, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun (“Kanun”) 35. maddesinin 3. fıkrası uyarınca herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Aynı madde uyarınca, esas sermayesi 250.000 TL’nin üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Kanun’un bu maddesi emredici olup, aykırılığın ciddi yaptırımları vardır. Kanun, bu kurala aykırı davranmanın yaptırımını idari para cezası olarak belirlemiştir.

Şirketlerin veya kooperatiflerin avukat bulundurma zorunluluğunu ihlali halinde, Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir. Bu tutar 2016 yılı için 1.647 TL’dir. Örneğin avukat bulundurma zorunluluğunu ihlal eden anonim şirket 2016 yılında yalnızca 1 ay için 3.294 TL idari para cezası ödemek durumunda kalacaktır.

Av. Abide Gülel Birsen (info@gulelhukuk.com)

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir