Türk Vatandaşlığına Geçişte Başvuru Şartı Değişikliği

By on 22 Nisan 2022

Taşınmaz Satın Alımı Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Taşınmaz Bedelinin 400.000 Amerikan Dolarına Yükseltilmesi

Yönetmelik’in 20.maddesinde (“Yönetmelik”) belirtilen yatırım şartlarından birini sağlayan yabancılar 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. Maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamında istisnai yolla Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan yatırım türlerinden biri en az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmaz satın alınması veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları tutarının peşin olarak yatırılarak ve noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmaz satışının vaat edilmesidir.

13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısında taşınmaz satın alınarak veya taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılarak istisnai yolla Türk vatandaşlığının kazanılması başvurularında aranan taşınmaz değerinin 250.000 Amerikan Dolarından 400.000 Amerikan Dolarına yükseltilmesine karar verilmiştir.

Önemle belirtmek gerekir ki; karar henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamış ve yürürlüğe girmemiştir. Dolayısıyla düzenlemenin hüküm ve koşulları henüz kesin olmadığı gibi halihazırda taşınmaz satın alımı yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması başvurusunda bulunmuş olan yabancıları etkilememektedir.

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir