Türk Telekom CEO’su Rami Aslan: “Türk Telekom Grubu’nda ‘entegrasyon dönemi’ başlıyor”

By on 30 Nisan 2014

Türk Telekom Grubu ticari altyapı ve destek fonksiyonlarının verimliliğini artıracak yeni bir yapılanma ile daha müşteri odaklı bir organizasyon yapısına geçiyor. Grubun büyüme hızını ve verimliliğini bir üst seviyeye taşımak amacıyla satış, pazarlama, altyapı ve destek fonksiyonları bütünleştirilerek entegrasyon yönünde yeni ve önemli bir adım daha atılıyor.

Türk Telekom’da yeni bir dönem başlıyor. Kısa bir süre önce Türk Telekom’da CEO koltuğuna oturan Rami Aslan, Türk Telekom Grup şirketlerinde müşteri odaklılığını esas aldıklarını, bundan sonraki dönemde entegrasyon stratejisi çerçevesinde hareket edeceklerini; Türk Telekom Grubu, Türk Telekom, TTNET ve Avea’nın tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tâbi oldukları mevzuata tamamen uyarak bu stratejiye yönelik yeni organizasyonel değişiklikler yaptıklarını ifade etti.

Türk Telekom Grubu’nda bu kapsamda, müşterilerinin teknoloji ve iletişim ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek ve daha fazla değer sunmak amacıyla, sabit hat hizmetlerini pazara sunma modeli yeniden yapılandırılıyor; pazarlama ve satış birimlerinin üst yönetimleri tek bir çatı altında toplanıyor. Ayrıca yakınsama teknolojilerindeki fırsatları yapısal olarak değerlendirmek ve operasyonlarda daha yüksek verimlilik ve fayda sağlamak amacıyla; TT ve Avea seviyesindeki Network/Operasyon ile Teknoloji fonksiyonlarının üst yönetimi birleştiriliyor. Ticari ve altyapı ile ilgili alanlarda gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayı desteklemek amacıyla, Grubun strateji ve iş geliştirme, iş planlama ve satın alma fonksiyonları da bütünleştiriliyor.

Bu çerçevede Türk Telekom tarafından organizasyonel değişiklikler Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şöyle bildirildi:

•             Mehmet Ali Akarca, Türk Telekom ve TTNET kurumsal müşteri hizmetlerinin liderliğini Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı sıfatıyla üstlenecektir. Kendisine hâlihazırda bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten,  TTNET’in kurumsal pazarlama ve satış organizasyon birimleri Mehmet Ali Akarca’ya bağlı olarak çalışacaklardır.

•             Mert Başar, Türk Telekom ve TTNET bireysel pazarlamanın liderliğini TTNET Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak üstlenecektir.  Kendisine hâlihazırda bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, Türk Telekom Bireysel Ürün Yönetimi fonksiyonu, Mert Başar’a bağlı olarak çalışacaktır.

•             Ali Yılmaz, Türk Telekom ve TTNET bireysel satış organizasyonlarının liderliğini yapmak üzere TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendisine Türk Telekom’da hâlihazırda bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, TTNET Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışan ekipler de Ali Yılmaz’a bağlı olarak çalışacaktır.

Ayrıca yakınsama teknolojilerindeki fırsatları yapısal olarak değerlendirmek ve operasyonlarımızda daha yüksek verimlilik ve fayda sağlamak amacıyla; Türk Telekom ve Avea seviyesindeki Network/Operasyon ile Teknoloji fonksiyonlarının üst yönetimini tek bir çatı altında toplanacaktır.  Bu çerçevede;

•             Coşkun Şahin, Türk Telekom ve Avea’nın Teknoloji, Network ve Operasyon organizasyonlarının liderliğini Türk Telekom Teknoloji Başkanı sıfatıyla üstlenecektir. Avea’da kendisine bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, hâlihazırda Türk Telekom Operasyon Başkanı’na bağlı olarak çalışan ekipler de Coşkun Şahin’e bağlı olarak çalışacaktır.

Ticari ve altyapı ile ilgili alanlarda gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılandırmayı desteklemek amacıyla, grubun bazı destek fonksiyonları da tek bir çatı altında toplanacaktır.

•             Hakan Dursun, grup seviyesinde strateji fonksiyonuna Türk Telekom Strateji ve İş Geliştirme Başkanı sıfatıyla liderlik edecektir.

•             Fırat Yaman Er, grup seviyesinde yeni kurulan iş planlama fonksiyonunun liderliğini Türk Telekom İş Planlama Başkanı sıfatıyla üstlenecektir.

•             Metin Erhan, Grup seviyesinde satınalma organizasyonunun liderliğini Türk Telekom Satınalma Başkanı sıfatıyla üstlenecektir.

•             Bahattin Aydın, grup seviyesinde yeni kurulan insan kaynakları fonksiyonuna Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı olarak liderlik edecektir. Hâlihazırda Avea’da kendisine bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, Türk Telekom ve TTNET’te insan kaynakları ile ilgili iş birimleri de Bahattin Aydın’a bağlı olarak çalışacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak Türk Telekom organizasyonundaki diğer atamalar şu şekildedir:

•             Ahmet Bülter, Türk Telekom Hukuk Başkanı olarak hukuk organizasyonuna liderlik edecektir.

•             Tevfik Fikret Karaman, Türk Telekom Saha Yönetimi Başkanı olarak saha yönetimi organizasyonuna liderlik edecektir.

Abdurrahman Güvenlioğlu, yeni kurulan destek hizmetleri organizasyonuna Türk Telekom Destek Hizmetleri Başkanı olarak liderlik edecektir. Yeni bir Regülasyon Başkanlığı kurulmuş olup bu pozisyona atama yakın zamanda yapılacaktır.

Şükrü Kutlu, Memet Atalay, Can Esen, Timur Ceylan, Gökhan Kayalıbay ve Haktan Yaşar Kılıç görevlerinden ayrılmıştır.

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan yapılan değişikliklerle ilgili olarak şu yorumda bulundu: “Grubumuz özelleştirme ve onu takip eden başarılı halka arzdan beri büyük ve başarılı bir değişim sürecinden geçiyor.  2005 yılında yerleşik bir sabit hat operatörüyken, TTNET’in kurulması, Avea’daki sahiplik oranının %40’dan %90’a çıkarılması ve geleneksel ürün ve hizmetlerimizi tamamlayan alternatifler sunan teknoloji şirketlerinin satın alınmasıyla, Türkiye’nin öncü yakınsama teknolojileri ve iletişim şirketi haline geldik. Şimdi Grubumuzun büyüme hızını ve verimliliğini bir üst seviyeye taşımak amacıyla satış, pazarlama, altyapı ve destek fonksiyonlarını bütünleştirerek entegrasyon yönünde yeni ve önemli bir adım daha atıyoruz. Bu organizasyon yapısının müşterilerimizin tüm teknoloji ve iletişim ihtiyaçlarına cevap verirken müşterilerimize sunduğumuz değeri artıracağına inanıyorum.”

 

 

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir