Renault Grubu Büyümeye Devam Ediyor!

By on 14 Şubat 2013

Renault Başkanı Carlos Ghosn «Farklılıklar gösteren dünya otomobil pazarında, Renault olarak satışlarımızın yarısından fazlasını temsil eden Avrupa dışındaki pazarların büyümesinden yararlandık. Başta Fransa olmak üzere Avrupa’da son derece zorlu koşullarda, Grup, sıkı bir satış politikası sürdürdü ve başarılı Clio IV lansmanıyla ürün gamının yenileme sürecini başlattı. Bütün çalışanlarının seferber olması sayesinde, Renault Grubu dünya çapında büyüme stratejisini sürdürürken, bir yandan da Otomobil biriminde nakit fazlası sağlayarak mali durumunu güçlendirdi» şeklinde açıklama yaptı.

Grubun cirosu yüzde 3,2 düşüşle 41 Milyar 270 Milyon Avro oldu. Avrupa dışında satışların yüksek oranda artışı (+yüzde 9,1) Avrupa pazarındaki satışların düşüşünü (- yüzde 18,0) telafi etmediğinden, Otomobil biriminin ciroya katkısı 2011’e göre yüzde 3,7  düşüşle 39 Milyar 156 Milyon Avro düzeyinde kaldı.

2011’de 1 Milyar 091 Milyon Avro olan (cironun yüzde 2,6’sı) Grubun faaliyet kârı 2012’de 362 Milyon Avro azalarak 729 Milyon Avro oldu (cironun yüzde 1,8’i).

2011’de +330 Milyon Avro olan (cirosunun yüzde 0,8’i) Otomobilin faaliyet neticesi az da olsa – 25 Milyon Avro negatif oldu (cirosunun – yüzde 0,1’i). Maliyetleri düşürme programıyla elde edilen 528 Milyon Avro ve genel giderlerin kontrol altında tutulması ile sağlanan kazanç Avrupa’da yoğunlaşan rekabet ve düşen satışların yüksek oranda olumsuz etkilerini telafi etmeye yetmedi (-501 Milyon Avro) (karma/fiyat/gam zenginleşmesi etkisi – 242 Milyon Avro).

 

2011’de 761 Milyon Avro olan Satış finansmanı biriminin Grubun faaliyet kârına katkısı 754 Milyon Avro ile hemen hemen aynı düzeyde kaldı. Risk maliyeti geçen yıl düşük bir noktadayken bu sene yüzde 0,38’e çıktı (+0,15 puan). Yine de tarihsel ortalamasının altında kalan risk maliyeti, Avrupa’da ekonomik ve finansal koşullar bozulmasına rağmen iyi bir portföy kalitesinin korunduğunu gösteriyor.

 

Özellikle Grubun birçok modelinin eskimesine bağlı değer kayıpları, İran’daki devalüasyon ve yeniden yapılandırma giderleri nedeniyle 607 Milyon Avro negatif olan diğer işletme gelir ve giderleri düşüldükten sonra, işletme kârı 122 Milyon Avro oldu.

 

2011’de 1 Milyar 524 Milyon Avro olan Bağlı şirketlerin katkısı 2012[2] yılında 1 Milyar 504 Milyon Avro oldu (bunun 1 Milyar 234 Milyon Avro’luk kısmı Nissan’dan).

 

2011’de 2 Milyar 139 Milyon Avro olan net kâr 1 Milyar 735 Milyon Avro olarak kaydedildi. Net karın hesaplanmasında AB Volvo’daki A grubu hisselerinin devrine bağlı 924 Milyon Avroluk değer artışı dikkate alındı. Grup payı net kâr ise 1 Milyar 772 Milyon Avro oldu (hisse başına 6,51 Avro).

 

Ardı ardına 4. yıl olmak üzere, Otomobilde işletme nakit fazlası elde edildi. Satışların düşmesine ve bunun işletme neticesi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, özellikle işletme sermayesi ihtiyacının kontrollü yönetimi sayesinde, nakit fazlası 597 Milyon Avro oldu. Böylece Grup, cironun yüzde 8,1’ine ulaşan yatırımlarını artırmayı başardı.

 

Bu performans ile 2012 Aralık ayında AB Volvo’daki A grubu hisselerinin 1 Milyar 476 Milyon Avro karşılığında devredilmesi Grubun borçlarını tamamen kapatmasını sağladı. 1999 yılında Nissan’ın iktisabından bu yana ilk kez olarak Renault Otomobil biriminde 31 Aralık 2012 itibariyle 1 Milyar 492 Milyon Avro net nakit pozisyonu sergiledi (2011 Aralık sonunda 299 Milyona karşı). Buna paralel olarak, 2011’de 11,4 Milyar Avro olan Otomobilin nakit rezervi 13,6 Milyar Avro gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıktı.

 

Renault 2016 – Drive the Change stratejik planı kapsamında açıklanan politikaya uygun olarak, 2012 yılında Grubun borsada işlem gören şirketlerdeki iştiraklerinden aldığı temettüleri temsil eden hisse başına 1,72 Avro temettü gelecek Hissedarlar Genel Kurulunun onayına sunulacak.

 

2013 HEDEF VE ÖNGÖRÜLERİ

 

2013 yılında, Avrupa pazarının halen belirsizliğini korumasına rağmen, yüzde 3 küçüleceği öngörülen Fransa pazarı ile birlikte en azından yüzde 3 daralacağı tahmin ediliyor. Dünya otomobil pazarının (binek+hafif ticari) 2012’ye oranla yüzde 3 büyümesi bekleniyor. Bu artış Çin’de, Kuzey Amerika’da, Hindistan’da (+ yüzde11 ), Rusya’da (+ yüzde 5 ) ve Brezilya’da (+ yüzde 1,5 ) beklenen talep canlanması ile beslenmeye devam edecek.

 

Renault Grubu, uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisini sürdürecek. Avrupa’da ise, yeni model lansmanlarıyla güçlenen (Captur, ZOE, Yeni Clio Estate, Yeni Logan) ve 2012 sonunda pazara sunulan modellerin etkisiyle (Clio IV ve Yeni Sandero) daha güçlü bir konuma gelecek olan Grup, bir yandan markaları için kazançlı bir satış stratejisi sürdürürken, aynı zamanda pazar payları kazanmayı amaçlıyor.

 

Renault Grubu, 2013 yılında, Avrupa pazarları ve Fransa’da öngörülenden daha yüksek daralma olmadığı takdirde

·        Satış hacmini artırmayı

·        Otomobil biriminde pozitif bir faaliyet kârı elde etmeyi;

·        Otomobil biriminde nakit fazlası elde etmeyi

hedefliyor.

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir