Renault 2011 Yılı Finansal Sonuçlarını Açıkladı!

By on 16 Şubat 2012

Renault, Renault 2016- Drive the Change stratejik planında belirlenen hedefe uygun olarak

2011 yılında Otomobil biriminde 1 Milyar 084 Milyon Avro işletme nakit fazlası açıkladı.

•             Grubun 42 Milyar 628 Milyon Avro olan cirosu,  2010’a göre % 9,4 artış gösterdi.

•             2010’da cironun % 2,8’i, 1 Milyar 099 Milyon Avro olan grubun faaliyet kârı, 2011’de 1 Milyar 091 Milyon Avro şeklinde gerçekleşerek cironun % 2,6’sı oldu.

•             2010’da 635 Milyon olan Grubun işletme kârı 1 Milyar 244 Milyon Avro olarak gerçekleşti.

•             2010’da 1 Milyar 289 Milyon Avro olan bağlı şirketlerin kâra katkısı 1 Milyar 524 Milyon Avro düzeyine çıktı.

•             2010’da AB Volvo B grubu hisselerinin satışına bağlı 2 milyar Avro tutarında devir değer artışı içerdiğinden 3 Milyar 490 Milyon Avro olan net kâr, 2011’de 2 Milyar 139 Milyon Avro olarak gerçekleşti. 

•             627 Milyon Avro işletme sermayesi ihtiyacının olumlu değişimi dahil otomobil biriminde 1 Milyar 084 Milyon Avro işletme nakit fazlası elde edildi.

•             Otomobil biriminin net finansal borcu, 31 Aralık 2010’a göre 1 Milyar 136 Milyon Avro azalarak, 299 Milyon Avro oldu.

Renault Başkanı Carlos Ghosn «Tüm çalışanlarının ortak çabası sayesinde, Renault, yıl içerisindeki farklı krizlere karşı koyarak 2011 için belirlenen nakit fazlası hedefini aştı. Grubun Brezilya ve Rusya başta olmak üzere Avrupa dışında % 19 oranında satış artışı, Avrupa dışındaki gelişimini ortaya koyuyor. 2012’de, bir yandan Renault markasının Fransa’daki liderliğini ve Avrupa’daki ikinciliğini korurken öte yandan Avrupa dışındaki satışlarımızın % 43’lük payını geniş oranda aşmayı planlıyoruz» şeklinde açıklamada bulundu.

Grubun cirosu % 9,4 artış göstererek 42 Milyar 628 Milyon Avroya yükseldi. Ticaretteki dinamizm ile ürün çeşitliliğinin iyileştirilmesi sonucunda Otomobil biriminin ciroya katkısı 2010’a göre % 9,4 artarak 40 Milyar 679 Milyon Avroya ulaştı.

2010’da 1 Milyar 099 Milyon Avro (cironun % 2,8’i) olan grubun faaliyet kârı 2011’de 1 Milyar 091 Milyon Avro düzeyinde gerçekleşerek (cironun % 2,6’sı) istikrarını korudu.

2010’da 396 Milyon Avro (cironun % 1,1’i) olan Otomobil biriminin faaliyet kârı 330 Milyon Avroya yükseldi (cironun % 0,8’i). Satışlardaki artışın pozitif etkisi (+455 Milyon Avro) ve monozukuri planı çerçevesinde maliyetlerin düşürülmesi (+500 Milyon Avro), 509 Milyon Avro hammadde artışı, 199 Milyon Avro negatif kur etkisi ve 245 Milyon Avro olumsuz karma / fiyat etkisi gibi temel olarak dış kaynaklı faktörleri tamamen telafi etmedi.

Japonya’daki tsunami felaketine bağlı tedarik zorluklarının Otomobil biriminin faaliyet kârı üzerinde yılın tamamında 200 Milyon Avro olarak tahmin edilen olumsuz etkisi oldu. Etkiler özellikle üretim, satış ve lojistiğin üzerinde görüldü.

Satış finansmanı biriminin Grubun faaliyet kârına katkısı, kredi artışı ve düşük risk maliyetinin etkisi altında 58 Milyon Avro artarak yeni bir rekorla 761 Milyon Avro’ya ulaştı.

Bağlı şirketlerin kâra katkısı 2011 yılında artmaya devam etti ve 2010’da 1 Milyar 289 Milyon olmasına karşın Nissan’ın da etkisiyle 1 Milyar 524 Milyon Avro’ya yükseldi. 

Net kâr, Ekim 2010’da AB Volvo’da bulunan B hisselerinin satışına bağlı 2 Milyar Avro değer artışı içeren 2010’daki 3 Milyar 490 Milyon Avro’ya karşın 2 Milyar 139 Milyon Avro oldu. Grup payı net kâr, 2 Milyar 092 Milyon Avro’ya yükseldi (hisse başına 7,68 Avro).

Otomobilde 1 Milyar 084 Milyon Avro tutarında işletme nakit fazlası hedefin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, farklı krizlerin damgasını vurduğu (tedarik zorlukları, borçlar) ve belirsiz ekonomik ortamda işletme sermayesi ihtiyacının ve yatırımların çok ciddi şekilde yönetimiyle operasyonel karların korunmasından kaynaklandı.

Bu performans arka arkaya üçüncü yıldır, 31 Aralık 2011’de 1 Milyar 136 Milyon Avro azalarak tarihi en düşük seviyesi 299 Milyon Avroya inen Otomobil biriminin net finansman borcunun azalmasına olanak verdi. Grup 2011 yılında bir yandan 2010’da 12,8 milyar Avro olan Otomobil biriminin likidite rezervini 11,4 milyar Avro gibi yüksek seviyede tutarken, Fransız devletinin verdiği borçtan bakiye kalan 2 Milyon Avro’yu vadesinden önce ödemek suretiyle Otomobil biriminin brüt borcunu azaltma politikası izledi. Öz kaynaklar üzerinden net borçlanma oranı, 2011 sonu itibariyle %1,2 oldu (2010 sonunda %6,3 idi).

Renault 2016 – Drive the Change planında açıklanan politikaya uygun olarak, 2011’de Grup tarafından borsada işlem gören şirketlerdeki iştirakleri karşılığında alınan temettüleri temsilen hisse başına 1,16 Avro’luk temettüyü gelecek Hissedarlar Genel Kurulu’nun onayına sunacak.  

 

2012 HEDEF VE ÖNGÖRÜLERİ

2012’de, dünya pazarının (Binek+Ticari araç satışı) 2011’e göre % 4 büyümesi bekleniyor. Pazarların bölgelere göre farklı gelişimleri 2012’de de devam edecek. Avrupa dışında, pazarlar özelikle Brezilya (+% 5) ve Rusya (+ % 8) büyümeye devam edecek. Halen çok belirsiz olan ekonomik ortamda, global Avrupa pazarının % 3 ila % 4, Fransa pazarının ise  % 7 ila % 8 dolayında daralması bekleniyor. Avrupa dışında uluslararası pazarların dinamizmi, önemli ürün lansmanları (Lodgy, Clio IV, Zoe,), yeni Energy motor gamı ve yeni tasarım kimliğinin ortaya konması ile Renault’nun Renault 2016 – Drive the Change planında belirlenen hedeflerle uyumlu olarak satışlarını artırmaya devam etmesi bekleniyor.

Grup 2012 yılında, cirosunun % 9’unun altında kalan AR&GE ve yatırım harcamaları ile Otomobil biriminde işletme nakit fazlası hedefliyor.

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir