mouse ile üzerine gelince

Konkordato Almış Şirketlerden Alınan Çeklerde Karşılıksız Çek Suçundan Hangi Şartlarda Ceza Verilir

By on 19 Aralık 2019
LEWO2834

1. Karşılıksız Çek ve Cezai Sorumluluk
Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet
veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

2. Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunda Fail Ve Sorumlu Kişi
Kural olarak; çek karşılığını banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabının sahibidir. Gerçek kişilerde ceza sorumluluğu çek hesabının sahibine ait olmakla birlikte, tüzel kişilerde durum farklıdır. Şirketlerde çeki imzalayan değil, düzenleme tarihine göre karşılığını bankada bulundurmak zorunda olan kişi hakkında ceza sorumluluğunun doğacağı tartışmasızdır. Çekin düzenlendiği sırada şirketin yetkilisi (A) iken, düzenleme tarihine göre ödenme süresi geldiğinde (B) olmuş ve çekin karşılığı bankada hazır bulundurulamamış veya bulundurulmamışsa, bu durumda ceza sorumluluğu çeki imzalayan (A) hakkında değil, düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde çekin karşılığının ödenmediği tarihte şirket yetkilisi olan (B) yönünden doğacaktır.

3. Karşılıksız Çek ve Konkordato
Konkordato ilan eden şirketlerin çeklerinin karşılıksız işlemi yapılmasında duruma göre cezai sorumluluk farklılaşmaktadır. Karşılıksız çıkan çekten cezai sorumluluk çekin bankaya ibraz edildiği tarihteki şirketin yetkilisidir. Konkordato alan şirketin, konkordato geçici mühlet içerisinde çekinin bankaya ibraz edilmesi durumunda çekin karşılıksız çıkması halinde cezai sorumluluk iki şekilde ortaya çıkmaktadır:
a. Karşılıksız çıkan çeke konu borç iyileştirme projesi içerisinde yer alıyor, geçici mühlet ile bu konuda tüm ödeme yükümlülüğü konkordato komiseri üstleniyor ise LEWO2834şirket yetkilisi ceza almamaktadır. Çünkü vadesi gelen çekin ödeme işlemi sadece komiser tarafından yapılabilmektedir. Bu sebeple şirket yetkilisi ceza almamaktadır.
b. Şayet bankaya ibraz edilerek karşılıksız işlemine konu olan çeke ilişkin borç,iyileştirme projesi içerisinde bulunmuyor ise karşılıksız işleminin yapıldığı tarihteki şirket yetkilisinin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Özetle komiserin yetkili olmadığı dönemde vadesi gelen çeke ilişkin karşılıksız olduğundan bahisle bir şikâyet var ise şirket yetkilisi ceza almaktadır.

Sonuç olarak karşılıksız işlemine konu olan çeke ilişkin verilecek ceza da vade tarihinde çeki
ödeme mükellefi olan kişiye verilir. Bu durumda konkordato mühletinde ödeme günü gelen
çekin ödenmediğinden bahisle şirket yetkilileri –ödeme yetkisi olmamasından kaynaklıhakkında ceza verilemeyeceğine ilişkin yüksek mahkeme kararları mevcuttur.

Av. Abide Birsen
Stj Av Tuğce Akıl

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir