İşten Ayrılış Kodları Düzenlemesi

By on 13 Nisan 2021
ABİDE GÜLEL

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (“SGK”), 1 Nisan 2021 tarihli ve 2021/9 sayılı genelgesi ile 2013/11 sayılı genelgede yer alan işten ayrılış kodlarında değişiklik yapmıştır.

Genelge kapsamında SGK, 22 Şubat 2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgesinde yer alan işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodunu çıkarmış ve aşağıdaki kodları eklemiştir.

 

kod1

 

kod2

 

I. Kod-29 Nedir?
Bilindiği üzere koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanların korunması maksadıyla 16/04/2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulaması getirilmiştir. İş Kanunu’nunda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının
istisnaları arasında sayılmıştır. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık,
uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri “29 nolu kod”
üzerinden yapılmaktadır.

II. Düzenlemenin Amacı?
Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile
ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Bu şekilde mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim
kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

III. İşten Çıkış Kodu Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işten çıkış kodları, çalışan ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin bitirilmesinden sonra çalışanın neden işten ayrıldığının SGK’ya bildirilmesini
sağlayan özelleştirilmiş kodlardır. Sigortalı çalışanın kıdem tazminatına, ihbar süresi ve tazminatına ve son olarak işsizlik ödeneğine hak kazanıp kazanmadığını seçilen işten çıkış koduna göre
belirlenmektedir.

Sonuç
Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildirilmesinin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine, 2021/9 sayılı genelge ile yapılan
değişiklik çerçevesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Bu şekilde olası sorunların önüne geçilmesi düşünülmektedir.

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir