Bosch Otomotiv Teknolojileri Yüzde 5 Büyüme Öngörüyor!

By on 10 Eylül 2013

Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet sağlayıcısı Bosch Otomotiv Teknolojileri’nin, 2013 yılı satışlarında beklenen yüzde 5’lik artış, ticaret sektörünün küresel otomobil üretiminden daha hızlı büyüyeceği anlamına geliyor. Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu ve Araştırma Geliştirme Bölümü Başkanı Dr. Volkmar Denner, Frankfurt’ta gerçekleştirilen 65.Uluslararası Motor Show’da (IAA) şirketin iş geliştirme çalışmaları hakkında konuştu. Bosch, Otomotiv Teknolojileri iş kolunun bu sene, yüzde 6 civarındavergi öncesi satış kazancı elde etmesinin beklendiğini söyleyen Denner, Bosch Grubu’nun genelinde ise, öngörüler doğrultusunda yüzde 2 ila 4 arası büyüme kaydedilmesi beklendiğini bildirdi.

Çin ve Kuzey Amerika’da büyüme; Avrupa’da kademeli iyileşme

Bosch’un tahminlerinegöre, dünyadaki otomobil üretimi önümüzdeki dönemde yaklaşık yılda ortalamayüzde 3 oranında artış sağlayacak. Denner “Kuzey Amerika ve Çin küreselotomotiv sektöründeki büyümede başı çekerken Avrupa’da ise kademeli bir iyileşmegörülecek” diye belirtiyor. Bu iyileşmenin bir göstergesi olarak, DennerAvrupa’daki binek otomobillerin ortalama yaşının yaklaşık 9 yıl ile rekoryüksekliğe ulaştığına işaret ediyor. Orta vadede bu oran, sürücülerin kullanılmışotomobillerini yeni taşıtlar ile değiştireceği anlamına geliyor. Denner, KuzeyAmerika’da mevcut kayıtlı taşıt filosunun yaşının ortalama 11 olduğunu, bölgedeyeni otomobillere olan talebin yükselişte olmasının altında da bunun yattığınıbelirtiyor.

BES PortraitsBu sebepten ötürü, gelişmekte olan piyasalardaki faaliyetlerini yoğunlaştıran Bosch, 2011 ve 2013 yılları arasında Asya-Pasifik bölgesinde yaklaşık 2,8 milyar Avro tutarında yatırım gerçekleştirdi. Bu, Bosch stratejisinin de sektördeki trendler doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor: 2005-2015 yılları arasında, Japon ve Alman otomotiv şirketleri yurtdışındaki üretimlerinin payını yarıdan üçte ikiye çıkarmış olacaklar. Denner,“Küreselleşmiş bir tedarikçi olarak, Bosch müşterilerinin uluslar arası stratejisine uyum sağlıyor,” diyor. Bosch bugün halen 95 üretim ve 50 geliştirme lokasyonundan oluşan küresel ağı ile dünyanın dört bir yanında otomobil  sektöründeki müşterilerinin yakınında yerini almış bulunuyor. Bu yılın sonunakadar, şirketin dünyanın dört bir yanındaki araştırma ve geliştirmefaaliyetlerinde yer alan çalışanlarının sayısı 36.000’e ulaşmış olacak. Ayrıca,Bosch Stuttgart yakınlarındaki Renningen’de yapacağı yeni araştırma merkezine de 300 milyon Euro civarında bir yatırım gerçekleştiriyor.

 

İçten yanmalı motordantam elektrikli tahrik tertibatına

Bosch’un yoğun araştırma faaliyetleri, şirketin elektrikli tahrik ve güvenlik sistemleri alanındaki pazar ve inovasyon lideri konumunu sağlamlaştırmasında da belirleyici bir rol oynadı.Dizel ve benzinli motorlarda ise halen yakıt tasarrufu potansiyeli bulunuyor: gerçekleştirilecek yeni küçültme ve gelişmiş yanma verimliliği ile 2012düzeylerine kıyasla yüzde 20 düzeyinde ek yakıt tasarrufu gerçekleştirilebilecek.Bu optimize teknoloji sayesinde, 2020 yılından itibaren Avrupa’da yürürlüğegirmesi beklenen katı CO2 salım standartları dahi karşılanabilecek. Araç sınıfınabağlı olarak, bu hedef farklı elektriğe geçiş düzeyleri ile gerçekleştirilebilecek.Burada, Bosch kapsamlı bir ürün portföyü sunuyor. Örneğin, boost geri kazanımsistemi, 48 voltluk jeneratörü ve kompakt lityum-iyon pili ile makul fiyatlı bir giriş düzeyi hibrit. Bosch portföyü, güçlü takılabilir hibritler ile tamamlanıyor. 2014 yılına kadar şirket, kompakt otomobiller için tam elektrik sisteminden elektrikli spor otomobile kadar e-mobilite ile ilişkili 30 seriüretime katkıda bulunmuş olacak.

“Bosch otomatik sürüş konusundaki güçlerini bir araya getiriyor”

Dünyanın dört bir yanındaçevre koruma ve kaza önleme standartları gitgide sıkılaştırılıyor. Bu, güçaktarım organlarında elektrikli sistemlere geçilmesi, otomatik sürüş alanlarındada büyümeyi canlandıracak. Sürüş desteği alanında, pazardaki hacimlerin 2013ile 2017 yılları arasında üçte bir oranında yükselmesi bekleniyor. Günümüzde, Bosch sürücü desteği ve güvenlik sistemleri ile 5 milyar Avro tutarında yıllık satış gerçekleştiriyor. Toplamda, bu alanlarda 5.000 Bosch mühendisi çalışıyor.

Sürücü destek sistemleri ve sensör teknolojisinin geliştirilmesine ek olarak, taşıtların ağa bağlanması ve birbirlerinden haberdar olmaları, otonom sürüş için tamamlayıcı bir roloynuyor. Gelecekte, mobil iletişim ara yüzleri üzerinden yüksek miktarlarda veri taşınacak. Bunlar aynı zamanda buluta kaydedilip analiz edilerek diğerveri kaynaklarına bağlanacak. Tüm bunların sonucunda da, taşıtlar bulundukları ortamlara gitgide daha fazla bağlanırken taşıt sistemleri de tehlikeleri çokdaha hızlı şekilde fark edip bunlara cevap verebilecek. Örneğin, yoldaki birvirajda başlayan trafik sıkışıklığını gören bir sürücünün frene basması halinde, taşıt tehlikeyi fark ederek yolda aynı noktaya doğru ilerleyen diğer sürücüleri uyaracak.

Dr Voilkmar Denner ; Robert Bosch GmbHTaşıtların ağa bağlanması alanında, iş ortakları ile birlikte çalışmalar yürüten Bosch, tam otonom sürüşü mümkün kılacak teknolojileri daha da geliştirmeye yönelik çalışmalar doğrultusunda işbirliği yapıyor. Örneğin Bosch, Stanford Üniversitesi’ndeki disiplinler arası araştırma programı Otomotiv Araştırması Merkezi’nin (CARS) kurucu üyelerinden biri.

Her şeyin ötesinde,Bosch, 300.000’i aşkın çalışana sahip küresel bir şirket olmanın sunduğuavantajlardan da yararlanıyor. Grubun kendi içindeki çeşitli bölümler, farklı işalanlarında birbirleriyle işbirliği içindeler. Bu işbirliği, gerek otomobilleriçin yaya koruma sistemlerinde gerekse binalar için gözetim tabanlı güvenliksistemlerinde uygulamaları bulunan insan algılama teknoloji gibi inovasyonlarkonusunda gerekli. Bu kapsamda, birlikte çalışan birçok Bosch bölümü ortak biryazılım platformu kullanıyor. “Bosch, otomatik sürüşü hayata geçirmek içingüçlü yanlarını bir araya getiriyor. Gayrı resmi kanallar üzerinden şirket içiittifaklar geliştiriyoruz.”

Yazılım sistemleriningeliştirilmesine odaklanan bir iştirak olan Bosch Software Innovations,nesnelerin ve hizmetlerin internetini gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olançözümler sunuyor. Bu ise, taşıtların ağa bağlanmasının önünü açıyor. Şirketinuygulamaları Bosch’un faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde kullanılıyor.Yollardaki otomobiller de en az evlerdeki buzdolapları ve fabrika ortamlarındakiambalajlama makineleri kadar nesnelerin ve hizmetlerin internetin parçasıolacak.

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir